سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

ورق آجدار

ورق آجدار ۳


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۴,۰۴۰


+۰.۰%

۱۲۵۰*۲۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۳,۵۵۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۲,۲۹۰


+۰.۰%

ورق آجدار ۴


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۸,۱۷۰


+۰.۰%

۱۲۵۰*۲۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۵,۸۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۵,۸۷۰


+۰.۰%

۱۰۰۰ فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۸,۱۸۰


+۰.۰%

ورق آجدار ۵


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۴,۹۶۰


+۰.۰%

۱۲۵۰*۲۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۴,۹۶۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۵,۸۷۰


+۰.۰%

۱۰۰۰ فولاد مبارکه شیت بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۴,۹۷۰


+۰.۰%

ورق آجدار ۶


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۲۰۰۰*۱۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۶۸۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۲,۱۱۰


+۰.۰%

ورق آجدار ۸


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۰۵۰


+۰.۰%

ورق آجدار ۱۰


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۷۱۰


+۰.۰%