سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه ۲


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۴۲۰


+۰.۰%

۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۷۸۰


+۰.۰%

۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۹۸۰


+۰.۰%

۱۲۵۰*۲۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۸۸۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۳


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۶۲۰


+۰.۰%

۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۱۷۰


+۰.۰%

۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۵۴۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۰۷۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۴۵۰


+۰.۰%

۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۳۶۰


+۰.۰%

۲۵۰۰*۱۲۵۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۵۴۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۴۵۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۴


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۵۲۰


+۰.۰%

۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۳۳۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۰۷۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۴۵۰


+۰.۰%

۱۰۰۰*۲۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۰۰


+۰.۰%

۱۲۵۰*۲۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۶۱۰


+۰.۰%

۱۵۰۰*۳۰۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۴۵۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۴۵۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۵


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۸۶۰


+۰.۰%

۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۲,۶۶۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۴۵۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۱۴۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۷۸۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۱۴۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۶


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۸۷۰


+۰.۰%

۱۰۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۲,۶۶۰


+۰.۰%

۱۲۵۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۷۲۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۷۳۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۳۲۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۱,۰۶۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۶۹۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۸


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۹,۷۳۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۵۱۰


+۰.۰%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۷۸۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۰۵۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۷۸۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۵۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۰,۷۸۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۱۰


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۱۵۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۶۲۰


+۰.۰%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۲۵۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۰۰۰ گیلان شیت بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۱,۹۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۰۰ قطعات شیت بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۱,۹۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۴۰۰۶۰۰۰*۱۲۵۰ گیلان شیت بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۱,۹۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۵۲۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۹۸۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۶۲۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۶۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۲۵۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۱۲


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۳۱۰


+۰.۰%

۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۸۷۰


+۰.۰%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۳,۸۱۰


+۱.۲%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۷۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۰۰ قطعات شیت بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۱,۰۶۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۷۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۹۶۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۳۳۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۸۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۳,۸۱۰


+۱.۲%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۷۷۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۱۵


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۵۰۰ فولاد مبارکه رول کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۵۰۰


+۰.۰%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۳۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۰۰ قطعات شیت بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۱,۰۶۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۳,۸۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۷۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۹۶۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۳۳۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۶۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۳۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۴,۷۷۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۲۰


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶۰۰۰*۱۲۵۰ فولاد درخشان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۴,۵۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۰۰۰ نورد اصفهان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۱۶۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۰۰۰ نورد اصفهان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۰۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ خرم آباد فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۳۴۰


+۰.۰%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۷۲۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۴۴۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۸۷۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۲۵


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶۰۰۰*۱۲۵۰ فولاد درخشان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۴,۵۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۰۰۰ نورد اصفهان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۶,۷۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۰۰۰ نورد اصفهان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۰۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ خرم آباد فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۳۴۰


+۰.۰%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۸۷۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۷۲۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۴۴۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۸۷۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۳۰


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶۰۰۰*۱۰۰۰ نورد اصفهان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۵,۱۴۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۰۰۰ نورد اصفهان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۵,۵۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ خرم آباد فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۳۴۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۷۲۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۹۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۸۷۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۳۵


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۷۲۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۹۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۸۷۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۴۰


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۲۵۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۷۳۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۱۵۰۰ کاویان فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۹۱۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۰۹۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۰,۸۷۰


+۰.۰%

ورق سیاه ۴۵


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند حالت محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۸۰۰


+۰.۰%

۶۰۰۰*۲۰۰۰ اکسین اهواز فابریک بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۸,۷۲۰


+۰.۰%